spęd

spęd
spęd {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. spędzie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'miejsce spędzenia większej liczby zwierząt': {{/stl_7}}{{stl_10}}Spęd cieląt, świniaków. Spęd bydła. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'spędzanie, gromadzenie zwierząt w jednym miejscu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Cotygodniowy spęd. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Sped — Sped, imp. & p. p. of {Speed}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • sped — [sped] a past tense and past participle of ↑speed …   Dictionary of contemporary English

  • sped — sped; un·sped; …   English syllables

  • sped — [sped] vi., vt. alt. pt. & pp. of SPEED …   English World dictionary

  • sped — /sped/, v. a pt. and pp. of speed. * * * …   Universalium

  • Sped — Speed Speed (sp[=e]d), v. i. [imp. & p. p. {Sped} (sp[e^]d), {Speeded}; p. pr. & vb. n. {Speeding}.] [AS. sp[=e]dan, fr. sp[=e]d, n.; akin to D. spoeden, G. sich sputen. See {Speed}, n.] 1. To go; to fare. [Obs.] [1913 Webster] To warn him now he …   The Collaborative International Dictionary of English

  • spęd — m IV, D. u, Ms. spędzie; lm M. y «spędzenie, spędzanie dużej liczby zwierząt w jedno miejsce; także: miejsce, na które te zwierzęta zostały spędzone; żartobliwie niekiedy o zgromadzeniu wielu osób w jednym miejscu» Spęd owiec. Przyprowadzić konia …   Słownik języka polskiego

  • SpEd — or SPED abbreviation special education …   New Collegiate Dictionary

  • SPED — abbreviation see SpEd …   New Collegiate Dictionary

  • sped — n A moron (offensive). Don t tell that sped anything; he ll tell the world. 1970s …   Historical dictionary of American slang

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”